Arbetslivsinriktad Prevention och Chefshälsa. Konceptet Wellcare Business görs i syfte att bromsa utveckling mot ohälsa, minska sjukrelaterade kostnader och förbättra produktivitet och välmående. Ylab levererar mätbara resultat. Tjänsten levereras på plats eller via Wellcare On-line. 

Skräddarsydda helhetsprogram för dig som vill må och prestera bättre och ställer krav på mätbara resultat Med helhet och vetenskap som grund och integritet, värdighet och andrum som ledstjärna får vi dig att må och prestera bättre. Wellcare är för dig som söker en lugn miljö och coacher med en unik kompetens inom hälsa och träning. 

Wellcare Online

Wellcare frågor on lineWellcare Online är vårt unika verktyg för att coacha privatpersoner och företagsanställda mot en bättre hälsa, välmående och prestation. Man börjar med att bli medlem och därefter svara på frågor on line följt av fysmätningar hemma eller på Ylab. Utifrån ditt wellnessindex och dina delvärden skräddarsyr våra analytiker ett Wellcare-förslag med ett visst upplägg med ett antal coacher och coachkontakter. Om du samtycker till upplägget startar coachningen där dina coacher kan vara topptränare, sjukgymnaster, idrottslärare, psykologer, dietister, beteendevetare eller andra experter inom hälsa och träning. Vi arbetar med integrering av fysisk- och mentalträning, kostrådgivning, terapi och psykologstöd anpassat till var och ens vardag enligt den mycket framgångsrika Wellcaremoetoden som hittills dokumenterat 87% framgång i våra skräddarsydda Wellcareprogram.

Till Wellcare Online

Nyheter

[2017-01-21]
Ylab är Sveriges enda specialistklinik för Ortorexi. Under 2016 belystes problemet rejält i media. Radioprogrammet Kropp & Själ, TV 4, dagspressen och Helenius program Helt sjukt var några av de som diskuterade ämnet.
[2017-01-21]
Många nyårslöften hänger ännu i luften och varför inte se till att löftena håller längre än till sportlovet. Träningsanläggningarna har kö vid maskinerna och viktminsknningscenter har kö. Men någon månad senare är det tomt igen. Varför?
[2017-01-21]
Yvonne Lin har startat en egen Blogg för att förmedla Hälsoråd som du kan lita på. Hon skriver om Hälsa, träning, kost och livet i filosofiska och vetenskapliga ordalag på en och samma gång. Hon skräder inte orden när hon tycker att någon blivit behandlad orätt eller när kommersiella intressen går före människors hälsa och välmående. Möt henne på yvonnelin.se
Anmälan
Ylab Education