Från föredrag och temadagar till wellcaremetodens skräddarsydda helhetshälsoprogram för företag. Wellcare Business görs i syfte att bromsa utveckling mot ohälsa, minska sjukrelaterade kostnader och förbättra produktivitet och välmående. Tjänsten levereras på plats eller via Wellcare On-line.

Skräddarsydda helhetsprogram för dig som vill må och prestera bättre samt som ställer krav på vetenskaplighet och mätbara resultatförbättringar. För dig som söker en lugn miljö, coacher med hög kompetens inom hälsa och träning samt ett värdigt bemötande.

Wellcare Online

Wellcare frågor on lineWellcare Online är vårt unika verktyg för att coacha privatpersoner och företagsanställda mot en bättre hälsa, välmående och prestation. Man börjar med att bli medlem och därefter svara på frågor on line följt av fysmätningar hemma eller på Ylab. Utifrån ditt wellnessindex och dina delvärden skräddarsyr våra analytiker ett Wellcare-förslag med ett visst upplägg med ett antal coacher och coachkontakter. Om du samtycker till upplägget startar coachningen där dina coacher kan vara topptränare, sjukgymnaster, idrottslärare, psykologer, dietister, beteendevetare eller andra experter inom hälsa och träning. Vi arbetar med integrering av fysisk- och mentalträning, kostrådgivning, terapi och psykologstöd anpassat till var och ens vardag enligt den mycket framgångsrika Wellcaremoetoden som hittills dokumenterat 87% framgång i våra skräddarsydda Wellcareprogram.

Till Wellcare Online

Nyheter

Anmälan
Ylab Education